top of page

OVER

SEHSO Utrecht

Wij zijn SEHSO - Spoedeisende Hulp Studentenorganisatie - Utrecht. Een organisatie voor en door studenten verpleegkunde, geneeskunde en BMH (Bachelor Medische Hulpverlening) die zich hard maakt voor interdisciplinaire samenwerking in de acute zorg. 


Naast vakinhoudelijke kennis en kunde, heldere communicatie en een goede dosis passie is interprofessionele samenwerking als team de sleutel tot het geven van goede en adequate zorg in de acute setting.  

Strategie

De strategie van SEHSO is het interprofessioneel samenwerken tussen drie opleidingen (BMH, verpleeg- en geneeskunde) bevorderen middels het samen leren en praten! Op deze manier wordt, voordat elke student hun BIG-registratie haalt, al een brug geslagen.

Dit is voordelig voor het werkveld in de toekomst.

Missie

Studenten gaan interprofessioneel samenwerken met een hart voor de acute zorg.

Visie

Interprofessionele studenten voelen zich in een vroeg stadium van de opleiding al vertrouwd met elkaar en kunnen zich verder verdiepen op de acute zorg.

Foto samen 4.jpg
bottom of page